Bedriftsundersøkelsen 2023: Fortsatt stor mangel på arbeidskraft