NAVs omverdensanalyse 2023: Stor etterspørsel etter arbeidskraft, global usikkerhet og risiko for økte inntektsforskjeller