Av Johannes Sørbø

Etter EU-utvidelsen i 2004 har arbeidsinnvandringen til Norge økt sterkt. Den økte arbeidsinnvandringen påvirker arbeidsmarkedet i Norge på flere måter. Den bidrar til lavere mangel på arbeidskraft, og dermed til at vi kan ha en høyere produksjon enn vi ellers kunne hatt. Samtidig bidrar også arbeidsinnvandringen til større konkurranse om jobbene, særlig for personer med lite utdanning.

I dette notatet gir vi en oversikt over hvordan sysselsetting og arbeidsledighet har utviklet seg i perioden 2008–2013, med et spesielt blikk på ungdom og innvandrere.