Overgangsstønad - hva skjedde etter regelendringene i 1998?