Overgangsstønad - hva skjedde etter nytt vilkår i 1999?