Geografisk variasjon i tildeling av hjelpestønad til unge