Av Tormod Reiersen

Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder som deltar i yrkeslivet, yrkesdeltakelsen, er et av de viktigste kriteriene for å vurdere om man lykkes med arbeids- og velferdspolitikken. Denne artikkelen ser på utviklingen i yrkesdeltakelsen i perioden 1998-2006. Artikkelen tar for seg yrkesdeltakelsen totalt, når vi justerer for den demografiske utviklingen, og utviklingen innen ulike aldersgrupper for menn og kvinner.