Av Lars Sutterud

Norske bedrifter varsler i økende grad om nedbemanning. I 2015 ble det sendt ut varsler om nedbemanning av 49 600 stillinger. Dette er mer enn en dobling sammenlignet med 2014. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke typer bedrifter som sender ut varsler om nedbemanning. I tillegg beskriver vi kjennetegn ved personene fra de samme bedriftene som er registrert hos NAV seks måneder etter at varselet ble gitt.

Bedriftene som varsler om nedbemanninger er oftest fra Rogaland, har femti eller færre ansatte og er i industri- eller bergverksdrift og utvinningsnæringen. Til sammen finner vi i perioden januar 2014 – juni 2015 at 30 prosent av antallet personer som ble varslet nedbemannet er registrert hos NAV seks måneder etterpå. Tre fjerdedeler av de som da er registrert hos NAV er menn, noe som skyldes at det er i mannsdominerte næringer at varslene kommer. Blant de som er registrert hos NAV er 55 prosent arbeidssøkere. De fleste mottar dagpenger, noe som gjelder både blant menn og kvinner, og i alle aldre. Flest registrerte arbeidssøkere seks måneder etter en varslet nedbemanning finner vi i yrkesgruppen ingeniører, samt «mekaniker, sveiser eller plate/verkstedarbeider». Felles for begge disse yrkesgruppene er at de tilhører oljenæringen. Vi ser i tillegg tegn til at de varslede nedbemanningene i økende grad faktisk blir gjennomført.