Utviklinga i pensjonering og sysselsetjing blant seniorar