Utdanning, sysselsetjing og tidlegpensjonering - seniorar