Av  Lise Fjeldvik, Sverre Friis-Petersen, Per Kristoffersen og Terje Sund

Høsten 2007 gjennomførte NAV en undersøkelse blant et utvalg brukere av hjelpemidler og deres tilfredshet med hjelpemiddelet, formidlingen av det og hjelpemiddeltjenesten for øvrig.

I denne artikkelen ser vi på hva som skaper fornøyde brukere, og hvilke forhold som har betydning for brukertilfredsheten på hjelpemiddelområdet?