Sykepenger etter fylte 62 år: Konsekvenser av pensjonsreformen