Sykefravær: Store fylkesvise forskjeller i varigheten