Sykefravær på grunn av psykiske lidelser - Utviklingen siden 2003