Av Magne Bråthen og Frøydis Bakken

De nye reglene for alderspensjon er innrettet slik at de skal gi økonomiske insentiver for å fortsette å jobbe. De fleste av oss vil imidlertid legge flere faktorer enn bare de rent økonomiske til grunn når vi skal ta avgjørelsen om å fortsette å jobbe eller gå av med pensjon. Disse faktorene for eksempel kan være knyttet til egen helse, familieforhold og hvordan man har det på arbeidsplassen. Med dette som utgangspunkt, ser vi i denne artikkelen nærmere på hva som kjennetegner de arbeidstakerne mellom 61 og 69 år som har fortsatt å jobbe ett år til, i perioden fra 2001 til 2011.