Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes