Av Torbjørn Årethun

I denne artikkelen har vi ønsket å se nærmere på arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa som ble ledige i konjunkturnedgangens første fase. Det er bygge- og anleggsnæringen og deler av industrien som er blitt hardest rammet så langt. I disse næringene har nå arbeidsledigheten økt betydelig, og mange av de ledige er østeuropeiske arbeidsinnvandrere, i første rekke polakker.
Analysene viser at disse står lenger arbeidsledige enn nordmenn og arbeidsinnvandrere fra andre deler av Europa. Mens 25 prosent av nordmennene som ble ledige mot slutten av 2008 fremdeles registrert som helt ledige ved utgangen av mars 2009, gjaldt det hele 45 prosent av polakkene.