Av Anders Mølster Galaasen og Johannes Sørbø

I 2011 og 2012 gikk arbeidsledigheten for første gang de siste ti årene mer ned for personer i 60-årene enn for personer under 60 år. Samtidig ble pensjonsreformen innført fra januar 2011 og særreglene for eldre dagpengemottakere ble fjernet i juli 2012. I denne artikkelen ser vi nærmere på om disse regelverksendringene kan forklare nedgangen i arbeidsledigheten for personer over 60 år. Vi ser også på om det har vært noen endring i hvor stor andel av de som slutter å være arbeidsledig som går over til arbeid eller alderspensjon.