Av Ole Christian Lien

Denne artikkelen presenterer resultatet av simuleringer for hvordan pensjonsreformen vil kunne komme til å påvirke sysselsettingen, og når folk vil velge å pensjonere seg. Vi ser også nærmere på hvilke samfunnsøkonomiske effekter dette vil kunne gi. Fokus i artikkelen er først og fremst på de første ti årene etter innføringen av reformen.