NAVs håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte. Forsøk med Hedmarksmodellen