NAVs håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte. Forsøk med Hedmarksmodellen

  • Del på Facebook
  • Del på Twitter