Når bør man ta ut alderspensjon?

Arbeid og velferd nr. 1-2012

Av Ole Christian Lien

Det er mange som har gitt råd fra ulike pensjonseksperter om når man bør starte uttaket av pensjon. Rådene har ofte vært at tidlig uttak av alderspensjon – gjerne fra 62 år – lønner seg. Vi har sett på i hvor stor grad dette stemmer. Det er mange ulike forhold som har betydning for når det lønner seg å ta ut alderspensjonen rent økonomisk. Valg av forutsetninger har stor betydning for resultatene. I denne artikkelen gir vi en oversikt over de viktigste av disse forholdene, og viser beregningseksempler med ulike forutsetninger for å illustrere hva som lønner seg i ulike situasjoner.