Av Laila Hove

Ett av hovedmålene for NAV-etableringen var en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. I forbindelse med dette målet, samt behovet for å få redusert saksbehandlingstiden i NAV, ble det startet et forbedringsarbeid basert på Lean-metodikk.  I NAV blir denne typen forbedringsprosjekter kalt for Kontinuerlig forbedring og Beste interne praksis. Målet med prosjektene er å skape effektive og gode arbeidsprosesser til beste for bruker og medarbeider. Prosjektrapporter viser økt saksproduksjon per ukesverk, og også at effektene varer utover prosjektperiodene.