Kjønnsforskjeller i sykefraværet øker når par får barn