Kjønnsforskjellen i sykefravær: Hvor mye er det mulig å forklare med registerdata?