Av Åshild Male Kalstø, Magne Bråthen og Johannes Sørbø

Gruppen helt ledige som har vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år har vokst svært raskt det siste året, og mer en doblet seg fra desember 2009 til 2010. Denne artikkelen ser litt på hvem denne gruppen består av, sammenlignet med de som ikke har vært ledige like lenge. I tillegg ser vi på tilsvarende gruppe fra desember 2004. Hvordan har det gått med denne gruppen etterpå? Vi undersøker hvor mange som er i jobb, er blitt uførepensjonister eller annet, og ser også på om det er forskjeller mellom ulike grupper.