Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år?