Av Sigrid Myklebø

Denne artikkelen bygger på resultater fra en kvalitativ intervjuundersøkelse blant veiledere som jobber med oppfølging av unge arbeidssøkere i NAV. Artikkelen tar for seg NAV ansattes beskrivelser av hvordan oppfølginga av unge arbeidssøkere er organisert, erfaringer med dette, hvordan de mener unge arbeidssøkere bør følges opp, samt utfordringer og dilemmaer de støter på i oppfølgingsarbeidet.