Hvordan endringer i permitteringsregelverket slår ut for de permitterte