Hvem starter i Kvalifiseringsprogrammet og kommer de i arbeid?