Av Martin Hewitt 

Våren 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot personbrukere ved de 25 første pilotkontorene i NAV. Artikkelen presenterer resultatene fra denne undersøkelsen.