Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet