Håndheving av aktivitetskrav gir færre ledige i Hedmark