Grunnstønad i endring: Økte utgifter, færre mottakere