Av Ingunn Helde og Ola Thune

Pleiepenger til yrkesaktive som pleier nære pårørende i livets sluttfase, er en av de mindre kjente ordningene NAV administrerer. Fra 1. juli 2010 ble retten til slike pleiepenger utvidet. Formålet med denne artikkelen er å vise hvordan bruken av ordningen har utviklet seg før og etter regelverksendringen. I hvor stor grad benyttes pleiepengeordningen og hvem benytter den?