Flere yrkesaktive pleier pårørende i livets sluttfase