Av Sille Ohrem Naper

Denne artikkelen presenterer analyser av utviklingen i tiltaksdeltakere fra 2008 til 2009. Hvor stor har veksten i tiltaksdeltakere vært, når på året har den kommet, hvordan har utviklingen vært i forhold til veksten i arbeidsledigheten og hvordan har sammensetningen av tiltaksdeltakere endret seg?

Vi viser den månedlige utviklingen i antall tiltaksdeltakere fra januar 2008 til oktober 2009, og hvor stor andel som er på tiltak. Deretter sammenligner vi de som begynte på et tiltak første halvår 2008 og første halvår 2009, og undersøker hvilke har flest nye tiltaksdeltakere og hvordan det har påvirket arbeidssøkervarigheten forut for deltakelse på tiltak. Til slutt sammenligner vi status på arbeidsmarkedet seks måneder etter påbegynt tiltak, dvs. om vedkommende er kommet i arbeid eller fortsatt står registrert som arbeidssøker.