Av Ole Christian Lien

For å nå målet om økt sysselsetting blant eldre arbeidstakere, vil det gradvis bli viktigere at arbeidstakere har mulighet til å bytte jobb også i godt voksen alder. I denne artikkelen ser vi på hvor høy arbeidskraftsmobiliteten i Norge er, med fokus på de over 50 år.  Vi undersøker hvilke forhold som påvirker mobiliteten blant disse arbeidstakerne, og drøfter mulige barrierer mot mobilitet.