Av Atle F. Bjørnstad

Enslige forsørgere som mottar overgangsstønad har en varierende grad av tilknytning til arbeidslivet. Overgangsstønad er ment å gi en midlertidig økonomisk støtte til livsopphold og samtidig kvalifisere mottakeren for arbeidsmarkedet.

I denne artikkelen undersøkes det i hvilket omfang mottakere av overgangsstønad kommer i arbeid etter endt stønadsperiode, og i hvilken grad overgangen til arbeid varierer med situasjonen på arbeidsmarkedet. Videre vil vi se hvilke forhold som kan ha betydning for overgang til arbeid.