Av Per Ødegård

NAV gjennomførte høsten 2008 en brukerundersøkelse blant bidragsmottakere og bidragspliktige av barnebidrag. I denne artikkelen kan du lese mer om resultatene fra denne undersøkelsen.