Bidro regelendringen i 2016 til at arbeidsgivere kaller permitterte raskere tilbake til jobb?