Bidro regelendringen i 2016 til at arbeidsgivere kaller permitterte raskere tilbake til jobb?

  • Del på FacebookDel på Facebook
  • Del på TwitterDel på Twitter
  • Del på LinkedInDel på LinkedIn