Av Sigurd Gjerde

Tema for artikkelen er bruk av hjelpemiddel for personar med funksjonsnedsettingar i aldersgruppa 18–66 år, og i kor stor grad denne gruppa er i arbeid, har stønad frå NAV, eller har kombinasjonar av desse.