Nytt regelverk ga økt bruk av pleiepengeordningen for syke barn