Budsjettmessige konsekvenser av koronaregler for dagpenger