Aktivitetskrav og midlertidig stans av sykepenger - hvordan påvirkes sykefraværet?