Av Magne Bråthen og Anne-Cathrine Grambo

I denne artikkelen presenteres en analyse basert på data fra 2001 til 2008, hvor formålet har vært å avdekke om fjerningen av avkortingsregelen i folketrygdens alderspensjon har bidratt til økt yrkesaktivitet blant 67-åringer. Analysen viser at fjerningen av avkortingsregelen har hatt positiv effekt på den videre yrkesdeltakelsen for langt de fleste gruppene av arbeidstakere. I hvilken grad jobbsannsynligheten øker, varierer imidlertid noe med ulike kjennetegn ved personene og bedriften de er ansatt i.