Av Inger Cathrine Kann og Thorbjørn Årethun 

 

I denne artikkelen har vi forsøkt å komme frem til et anslag på antall tapte årsverk på arbeidsmarkedet i perioden 1992 – 2006, det vil si antallet årsverk som kunne bidratt til den samlede produksjonen av varer og tjenester, men som på grunn av arbeidsledighet eller helseproblemer var forhindret fra dette. Ved utgangen av 2006 har vi beregnet antallet tapte dagsverk til å være om lag 580 000. Dette tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder.