NAV utfører et utvalg tjenester ovenfor arbeidsgivere, bl.a. sykefraværsoppfølging, tilpasning av arbeidsplasser og rekrutteringsbistand. Det gjennomføres hvert år en brukerundersøkelse blant arbeidsgivere for å kartlegge hvor fornøyd de er med NAVs tjenester.

Rapporten beskriver hovedresultater fra brukerundersøkelsen i 2013. Dette gjelder arbeidsgivernes vurdering av NAVs service totalt sett, i tillegg til generelle forhold som NAVs kompetanse, tilgjengelighet og løsningsdyktighet. Rapporten gjennomgår også i hvilken grad fra arbeidsgiverne er fornøyd med de ulike tjenestene som NAV leverer. Resultatene fra 2013 blir også sammenlignet med tilsvarende kartlegginger i perioden 2008 - 2012.