NAV Arbeidslivssenter Vestland - kontorinformasjon

Besøksadresse

C. Sundts gate 29, 5004 BERGEN

Epost

nav.arbeidslivssenter.vestland@nav.no

Telefon

55 55 33 36

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 803 Sentrum, 5807 BERGEN

Kontornummer

1291

Publikumsmottak