Tall på behandlede saker og utbetalinger

 • 779 av disse personene har fått uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV.
 • 6 350 personer har fått uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning på ytelser.
 • 291 personer har fått både uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV og uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning.
 • Vi vet enda ikke hva det totale omfanget av berørte tilbake til 1994 er. Men det er trolig færre som er rammet før 1.6.2012 enn etter 1.6.2012. For perioden etter 1.6 2012 er det i overkant av 7000 personer som er berørt av feiltolkningen.
 • Pr. 1. oktober 2021 er det totale økonomiske omfanget av utbetalinger og sletting av gjeld på om lag 325 millioner kroner.
 • 150 personer har søkt erstatning
 • 53 personer har fått innvilget erstatning til totalt ca. 5,5 millioner kroner
 • 94 personer har fått kravet helt avslått
 • 61 personer har klaget på avslagene
 • 43 klagesaker er sendt videre til klagenemnda
 • 78 domfelte er berørt av feiltolkningen. Samtlige saker er ferdigbehandlet.