Tall på behandlede saker og utbetalinger

Her finner du informasjon om hvor mange saker som er gått gjennom, identifisert og behandlet av NAV i forbindelse med feiltolkningen av EØS-regelverket. Tallene vil oppdateres ukentlig.

Vi har lagt lista lavt for å ta opp saker til behandling, og har hittil vurdert ca. 15 000 saker om tilbakekreving og ca. 40 150 saker med stans, avslag og avkortning på ytelser. Om lag 6 630 personer har fått sine saker behandlet på nytt, og ca. 60 prosent av disse har fått omgjort tidligere vedtak.

Dette er status per 15. februar 2021:

Antall rammet:

3 929 personer er hittil identifisert som rammet av EØS-feilen.

 • 763 av disse personene har fått uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV.
 • 2 903 personer har fått uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning på ytelser.
 • 263 personer har fått både uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV og uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning.

Utbetalinger:

 • Pr. 1. februar er det totale økonomiske omfanget av utbetalinger og sletting av gjeld på om lag 200 millioner kroner.
  • Dette tallet blir ikke oppdatert ukentlig. 

Erstatning:

 • 130 personer har søkt erstatning
 • 39 personer har fått innvilget erstatning til totalt ca. 2,7 millioner kroner
 • 76 personer har fått avslag
 • 40 personer har klaget på avslagene
 • 18 klagesaker er sendt videre til klagenemnda

Domfelte:

 • 78 domfelte er berørt av feiltolkningen. Samtlige saker som gjelder domfelte personer etter 1.6.2012 er ferdigbehandlet.