Vi har lagt lista lavt for å ta opp saker til behandling, og har hittil vurdert nesten 15 000 saker om tilbakekreving og ca. 27 000 saker med stans, avslag og avkortning på ytelser. 4087 personer har fått sine saker behandlet på nytt, og ca. 55 prosent av disse har fått omgjort tidligere vedtak.

Dette er status per 21. september 2020:

Antall rammet:

2103 personer er hittil identifisert som rammet av EØS-feilen.

 • 678 av disse personene har fått uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV.
 • 1216 personer har fått uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning på ytelser.
 • 209 personer har fått både uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV og uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning.

Utbetalinger:

 • Totalt utbetalt: ca. 66,2 millioner kroner.
 • I tillegg er det slettet gjeld på ca. 55 millioner kroner
 • 186 brukere har ikke fått utbetaling fordi de ikke har innbetalt noe av kravet eller fordi pengene er brukt til å nedbetale andre krav fra NAV

Erstatning:

 • 89 personer har søkt erstatning
 • 17 personer har fått innvilget erstatning til totalt 1,4 millioner kroner
 • 69 saker er ferdig behandlet  
 • 52 personer har fått avslag
 • Vi har mottatt 20 klager på avslag

Domfelte:

 • 75 domfelte er berørt av feiltolkningen. Det er behandlet 70 av 75 saker som gjelder domfelte personer etter 1.6.2012.

NAV har planlagt å ferdigbehandle alle sakene for perioden etter 1. juni 2012 innen utgangen av 2020.