Tall på behandlede saker og utbetalinger

Her finner du informasjon om hvor mange saker som er gått gjennom, identifisert og behandlet av NAV i forbindelse med feiltolkningen av EØS-regelverket. Tallene vil oppdateres ukentlig.

Vi har lagt lista lavt for å ta opp saker til behandling, og har hittil vurdert ca. 15 180 saker om tilbakekreving og ca. 47 300 saker med stans, avslag og avkortning på ytelser. Om lag 8 000 personer har fått sine saker behandlet på nytt, og ca. 64 prosent av disse har fått omgjort tidligere vedtak. Sakene om urettmessige tilbakebetalingskrav og stans og avslag er nå hovedsakelig ferdigbehandlet. Behandlingen av saker med trekk for kortere perioder av arbeidsavklaringspenger (avkortning) gjenstår.

Dette er status per 3. mai 2021:

Antall rammet:

5 119 personer er hittil identifisert som rammet av EØS-feilen.

 • 765 av disse personene har fått uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV.
 • 4 078 personer har fått uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning på ytelser.
 • 276 personer har fått både uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV og uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning.

Utbetalinger:

 • Pr. 1. mai 2021 er det totale økonomiske omfanget av utbetalinger og sletting av gjeld på om lag 255 millioner kroner.
  • Dette tallet blir ikke oppdatert ukentlig. 

Erstatning:

 • 137 personer har søkt erstatning
 • 44 personer har fått innvilget erstatning til totalt ca. 4,2 millioner kroner
 • 94 personer har fått avslag
 • 48 personer har klaget på avslagene
 • 27 klagesaker er sendt videre til klagenemnda

Domfelte:

 • 78 domfelte er berørt av feiltolkningen. Samtlige saker som gjelder domfelte personer etter 1.6.2012 er ferdigbehandlet.