Vi har lagt lista lavt for å ta opp saker til behandling, og har hittil vurdert ca. 15 000 saker om tilbakekreving og ca. 31 500 saker med stans, avslag og avkortning på ytelser. Om lag 5 400 personer har fått sine saker behandlet på nytt, og ca. 58 prosent av disse har fått omgjort tidligere vedtak.

Dette er status per 23. november 2020:

Antall rammet:

2923 personer er hittil identifisert som rammet av EØS-feilen.

 • 719 av disse personene har fått uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV.
 • 1962 personer har fått uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning på ytelser.
 • 242 personer har fått både uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV og uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning.

Utbetalinger:

 • Pr. 9 november er det totale økonomiske omfanget av utbetalinger og sletting av gjeld på om lag 130 millioner kroner.
  • Dette tallet blir ikke oppdatert ukentlig. 

Erstatning:

 • 102 personer har søkt erstatning
 • 30 personer har fått innvilget erstatning til totalt ca. 2,1 millioner kroner
 • 95 saker er ferdig behandlet  
 • 65 personer har fått avslag
 • Vi har mottatt 33 klager på avslag
 • 7 klagesaker er sendt videre til klagenemnda

Domfelte:

 • 77 domfelte er berørt av feiltolkningen. Samtlige saker som gjelder domfelte personer etter 1.6.2012 er ferdigbehandlet.