Rekruttering

  • hjelpe deg med å rekruttere kandidatar lokalt, regionalt og nasjonalt til ulike bransjar
  • avklare aktuelle kandidatar
  • inngå samarbeidsavtale med verksemda/bedrifta di
  • hjelpe deg med å rekruttere arbeidskraft frå Europa, når det ikkje finst kvalifisert arbeidskraft i Noreg