NAV har eige rekrutteringsteam i Bergen og NAV-tilbod til statlege verksemder i Bergen.

Sjå oversikta over marknadskontaktar.

Vi hjelper bedrifta di med å finne kompetansen de treng. Vi kjenner dei lokale forholda og kan gi individuelt tilpassa tenester, alle kostnadsfrie. NAV

  • kan hjelpe deg med å rekruttere kandidatar lokalt, regionalt og nasjonalt til ulike bransjar
  • avklarer aktuelle kandidatar
  • kan inngå samarbeidsavtale med verksemda/bedrifta di
  • kan hjelpe deg med å rekruttere arbeidskraft frå Europa, når det ikkje er kvalifisert arbeidskraft i Noreg

Vi arrangerer jobbmesser og kan leggje særskilt til rette for bedrifta di dersom du har større rekrutteringsbehov.   

Dette kan du gjere sjølv

På nav.no kan du lyse ut stillinger og søke etter kandidater.

Tilskot, arbeidstrening og tilrettelegging  

NAV har tilskot, arbeidstrening og tilrettelegging som kan vere aktuelt dersom du har tilsette som står i fare for å falle ut av arbeidslivet, eller dersom du ønskjer å gi nye arbeidssøkjarar ein sjanse til å kome i jobb. Her kan NAV bidra med for eksempel lønnskompensasjon og hjelp til å leggje arbeidsplassen til rette. For meir informasjon sjå Inkluderingsdugnaden i NAV Vestland eller vegvisar for inkludering