Lokal informasjon

NAV Arbeidslivssenter Vestland er eit ressurs- og kompetansesenter for eit inkluderande arbeidsliv.

Kontakt NAV Arbeidslivssenter Vestland

NAV Arbeidslivssenter Vestland hjelper verksemder med å redusere sjukefråværet, styrke inkluderinga og betre arbeidsmiljøet. Senter for Jobbmestring er knytta til NAV Arbeidslivssenter Vestland. Spørsmål kan og rettas til NAV Arbeidsgjevartelefonen 55 55 33 36.