Leiing og stab  
Urdal, Øyvind / Avdelingsdirektør 994 107 74
Folgerø, Inga-Marit / Fungerande avdelingsleiar Bergen 970 33 940
Nerheim, Siri Torvestad / Avdelingsleiar Stord 415 55 987
Baardsen, Mari J. / Avdelingsleiar Førde 413 08 273
Steintun, Turid / Resepsjon 412 94 086
   
Spesialfunksjonar  
Eggesbø, Reidun / Koordinator for HelseIArbeid 982 49 728
Krossgått, Magdalena / Medarbeider med brukererfaring 995 29 182
Norland, Solveig / Arbeidsgjevarlos 950 89 869
Rygg, Tove / Spesialrådgjevar 959 91 992
   
Rådgjevarar Avdeling Nord Region Nordfjord  
Lødemel, Ruth Berstad 913 99 034
Ulvedal, Ola Bergset 951 76 092
   
Rådgjevarar Avdeling Nord Region Sunnfjord  
Mogaard, Berit 466 28 090
Oxholm, Henny 958 99 027
Svalheim, Terje 958 99 028
   
Rådgjevarer Avdeling Nord Region Sogn  
Kinden, Per 922 70 660
Myrvold, Heidi 958 99 023
Vikdal, Erna Pettersen 971 46 233
   
Rådgjevarar Avdeling Bergen og omegn Region Bergen  
Bjelland, Gry Merethe 992 02 353
Brurok, Irene 982 49 737
Egeland, Mardon Sødal 904 02 392
Eliassen, May Britt 982 49 705
Henden, Freddy 982 49 736
Johansen, Gry-Borghild  924 79 780
Nupen, Paal 924 79 770
Oen, Anja (permisjon) 975 61 960
Sharifian, Abbas 982 49 716
Øvrebø, Bjørn Arne 982 49 732
   
Rådgjevarar Avdeling Bergen og omegn Region Vest  
Berge, Jarle 950 43 597
Braathen, Hanne Schreiber  982 49 709
Sandaunet, Bente 934 98 672
Ertresvaag, Eli  482 37 218
Brown, Maren Nymark 934 98 670
Tungesvik, Brynhild 902 89 654
Nilsen, Kristine  993 17 543
   
Rådgjevarar Avdeling Bergen og omegn Region Nordhordland  
Hauken, Olav 952 65 130
Mikalsen, Espen 934 10 931
Myksvoll, Ruth Weløy 982 49 734
   
Rådgjevarar Avdeling Sør Region Sunnhordland  
Skjønsberg, Gro 455 07 455
Pettersen, Frank Odd  977 64 466
Grasdal, Lena Holm 982 63 446
   
Rådgjevarar Avdeling Sør Region Voss/Hardanger  
Kjerland, Marit Branstveit 915 75 266
Sæbø, Rita Byrkje 986 17 720
   
Rådgjevarar Avdeling Sør Region Midthordland  
Henanger, Marit Østhus  
Hool, Kristin 908 62 522
   
Senter for Jobbmestring  
Misje, Marianne / Teamleiar / Psykologspesialist  

958 88 392

Singstad, Lene / Psykolog 920 39 911
Olsen, Ingrid Blø / Psykolog 926 69 960
Monsen, Robin Ingebrigtsen / Psykolog 406 40 354
Dyrkorn, Katrine / Psykolog 926 69 970