Kontakt NAV Arbeidslivssenter Vestland

NAV Arbeidslivssenter Vestland hjelper verksemder med å redusere sjukefråværet, styrke inkluderinga og betre arbeidsmiljøet. Senter for Jobbmestring er knytta til NAV Arbeidslivssenter Vestland. Spørsmål kan og rettas til NAV Arbeidsgjevartelefonen 55 55 33 36.

 

   
Leiing og stab  
Urdal, Øyvind / Avdelingsdirektør 994 10 744
Baardsen, Mari J. / Avdelingsleiar Førde 423 08 273
Folgerø, Inga-Marit / Avdelingsleiar Bergen 970 33 940
Nerheim, Siri Torvestad / Avdelingsleiar Stord 415 55 987
Steintun, Turid / Resepsjon 412 94 086
   
Spesialfunksjonar  
Eggesbø, Reidun / Koordinator for HelseIArbeid 982 49 728
Krossgått, Magdalena / Medarbeider med brukererfaring 995 29 182
Norland, Solveig / Arbeidsgjevarlos 950 89 869
Rebnord, Kjersti / Rådgjevande jordmor 408 40 280
Berge, Cecilie Kvamme / Rådgjevande jordmor  
   
Rådgjevarar Region Nordfjord  
Lødemel, Ruth Berstad 913 99 034
Ulvedal, Ola Bergset 951 76 092
   
Rådgjevarar Region Sunnfjord  
Mogaard, Berit 466 28 090
Nygård, Charlotte Hellesen 416 94 582
Svalheim, Terje 958 99 028
   
Rådgjevarer Region Sogn  
Oxholm, Henny 958 99 027
Vikdal, Erna Pettersen 971 46 233
   
Rådgjevarar Region Bergen  
Berge, Jarle 950 43 597
Bjelland, Gry Merethe 992 02 353
Egeland, Mardon Sødal 904 02 392
Eliassen, May Britt 982 49 705
Ertresvaag, Eli  482 37 218
Fredriksen, Evy Eide 920 13 512
Gjøen, Gunn Anita 976 27 727
Henden, Freddy 982 49 736
Johansen, Gry-Borghild (permisjon) 924 79 780
Kvamme, Arild 481 62 510
Mikalsen, Espen  934 10 931
Nilsen, Kristine  993 17 543
Nupen, Paal 924 79 770
Oen, Anja (permisjon) 975 61 960
Tungesvik, Brynhild 902 89 654
Valentin, Cedric Lionel 952 11 453
Øvrebø, Bjørn Arne 982 49 732
   
Rådgjevarar Region Vest  
Brown, Maren Nymark 934 98 670
Hauken, Olav 952 65 130
Sandaunet, Bente 934 98 672
   
Rådgjevarar Region Nordhordland  
Ness, Eldbjørg 926 25 341
Olsvik, Anne Kjersti 480 63 406
Stordal, Jarle 416 82 804
   
Rådgjevarar Region Sunnhordland  
Grasdal, Lene Holm 982 63 446
Pettersen, Frank Odd  977 64 466
Skjønsberg, Gro 455 07 455
   
Rådgjevarar Region Voss/Hardanger  
Kjerland, Marit Branstveit 915 75 266
Sæbø, Rita Byrkje 986 17 720
   
Rådgjevarar Region Midthordland  
Henanger, Marit Østhus 971 81 896
Hool, Kristin 908 62 522
Sørheim, Ruben Filip 478 26 880
   
Senter for Jobbmestring  
Misje, Marianne / Teamleiar / Psykologspesialist  

958 88 392

Dyrkorn, Katrine / Psykolog 926 69 970
Monsen, Robin Ingebrigtsen / Psykolog 406 40 354
Olsen, Ingrid Blø / Psykolog   
Singstad, Lene / Psykolog 920 39 911